. ..::مامایی:.. .

www.nicemidwife.blogfa.com

زایمان درآب

خواص بی دردی آب :

آب با کم کردن سفتی عضلات و در نهایت ریلکس شدن آنها ،همراه با تحریک ترشح ماده اندروفین نقش موثری در حس تحمل درد زایمان ایجاد میکند و مادر هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم زایمان درد کمتری راحس خواهد کرد.

فواید زایمان در آب برای نوزاد:

آب گرم عبور جنین از کانال زایمان به دنیای خارج دا آسانتر میکند چون آب گرم محیطی شبیه محیط داخل رحمی برای جنین فراهم میکند.

آپگار کودکان متولد شده درآب نسبت به کودکان متولد شده در خشکی بهتر است.

فواید زایمان در آب برای مادر :

آب گرم تاثیر بسیاری در بهبود درد قسمت تحتانی کمر مادران، که یکی از شایعترین شکایات مادران در طول مدن لیبر است دارد.

شناور شدن مادر درآب پاسخ های فیزیولوژیکی بدن مادر را که در کاهش درد موثر هستند را افزایش میدهد.

زایمان در آب به اتساع هر چه بیشتر پرینه کمک میکندو از این طریق ریسک پارگی های پرینه کاهش می یابد.

زمان ورود به آب:

مادر در مرحله اول (هنگام فاز فعال)ومرحله دوم زایمان میتواند از بی دردی آب استفاده کند. لازم به ذکر است ورود به آب قبل از این زمان به دلیل اثرات تسکین دهنده زیاد آب ،ممکن است منجر به تاخیر مراحل بعدی زایمان شود.

در این روش خروج جنین در آب انجام میشود و در هر شرایطی باید قطع بند ناف جنین و مرحله سوم زایمان در خارج آب صورت گیرد و در صورت نیاز به برش زایمانی برای خروج راحت تر جنین این کار نیز باید در خارج از آب انجام شود.

دمای آب:

دمای آب به طور متوسط ۳۶ تا ۵/۳۷ درجه است که در مرحله اول زایمان تا ۴۰ درجه هم میتواند رسانده شود.در جبران کاهش آب بدن مادر می توان از نوشیدنی های مناسب استفاده کرد.

زایمان در آب برای همه مادران مناسب نیست مثلادر:

دوقلویی،جداشدگی زودرس جفت ،بیماریهای زمینه ای مادر،وزن جنین بیش از ۴ کیلوگرم، پارگی زودرس کیسه آب،عفونت، وضعیت های غیر طبیعی جنین و عدم دسترسی به امکانات احیای نوزاد

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹ساعت ۱۵:۴۵ بعد از ظهر  توسط زهرا.پ  |